P O L I T Y K A   P R Y W A T N O Ś C I

Platformy e-learningowej „LifePass”

 

(obowiązuje od 1-12-2022)

 

§ 1

Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.

 § 2

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tradore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 25-306 Kielce,  ul. Warszawska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS 0000450835, REGON 260662509, NIP 9591950725, kapitał zakładowy: 5.000 zł. 

Ze spółką możesz skontaktować się w następujący sposób:

Pocztą: adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce.

Na adres e-mail: biuro#@lifepass.pl

Telefonicznie: 577-203-338 

§ 3

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony danych. Zbierane przez nas dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny oraz przejrzysty

 • dane zbierane są w konkretnym celu oraz w minimalnym ich zakresie

 • dane przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały zebrane;

 • dane przetwarzane są w sposób bezpieczny, z zastosowaniem odpowiedniej technologii informatycznej

Podanie przez Ciebie danych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy.

Twoje dane uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej platformy przetwarzamy w następujących celach: 

 • utrzymywanie komunikacji, zawarciem i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  wystawianie  faktur i dokumentów księgowych; rozpatrywanie reklamacji i zwrotów;

Okres przetwarzania danych w który istnieje interes:

 • Dochodzenie należności – do czasu wyegzekwowania należności bądź ich przedawniania – krótszy z terminów,

 • Historia kontaktu z klientem – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji i zakończenia jej lub niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji;

 • Marketing bezpośredni – jeśli wyraziłeś na dany kanał komunikacji zgodę (mailing, telefon, SMS, poczta tradycyjna),– przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu jednak nie dłuższy niż ….. lat – chyba ustawa o tym mówi

 • Obowiązki podatkowe (np. wystawione faktury) – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania

 § 4

Dane niezbędne do wykonania umowy

Gromadzone przez nas dane dotyczą zakresu minimalnego do prawidłowego wykonania umowy.

Dane niezbędne to:

 • Imię i nazwisko

 • adresu e-mail

 • numer telefonu 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. do wystawienia faktury.

W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą e-learningową przetwarzamy takie dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies.

 § 5

Prawa  w zakresie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, możesz je poprawić bądź żądać ich usunięcia. Możesz żądać ograniczeniu ich przetwarzania, możesz nie wyrazić zgody na tzw. profilowanie.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • jeśli zauważysz, że dane są nieprawidłowe możesz żądać ich poprawienia

 • jeśli uznasz że dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LifePass możesz  żądać ich usunięcia – zrobisz to przez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 • jeśli będziesz chciał aby twoje dane były przetwarzane w ograniczony sposób można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość tych danych;

Jeśli uznasz że twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz to zgłosić  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

§ 6

Udostępnianie danych osobowych

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną.

 

PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, KRS: 0000347935, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

mBank SA z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524.

Web To Learn sp. z o.o., numer KRS: 0000823467, NIP: 5911709438, REGON: 385347076 z siedzibą przy ul. Przemysława 3 w Kościerzynie

Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420 

§ 7

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, w całym okresie w którym posiadasz aktywne konto, a także po zakończeniu umowy w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • maksymalnie przez okres 6 pełnych lat od początku kolejnego roku w którym doszło do  zakończenia wykonania umowy (przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych). 

§ 8

Przekazywanie danych poza strefę EOG oraz profilowanie

Nie udostępniamy danych oraz nie używamy profilowania

§ 9

Polityka Cookies

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony lofepass.pl  w następujących celach:

- identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzach

- dostosowywania zawartości strony lifepass.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

- remarketing treści reklamowych, to jest badania cech zachowania poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu osoby i dostarczenia dopasowanych treści reklam do ich preferencji w oparciu o dane sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

Jeśli chcesz ograniczyć możliwość zapisywania plików Cookies – zmień właściwości przeglądarki na takie które będzie blokowało całość lub część tych funkcji. Jednak ograniczanie niektóre ustawień może skutkować tym że strona nie będzie w pełni funkcjonalna. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

 w przeglądarce Firefox

 w przeglądarce Internet Explorer

 w przeglądarce Opera

 w przeglądarce Safari

 w przeglądarce Microsoft Edge

 

lifepass.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.


Strona lifepass.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę lifepass.pl  (np. na komputerze, tablecie, smartfonie) które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty w naszych serwisach, przeglądarka zapyta Cię o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony lifepass.pl

Cookies podmiotów trzecich.
Strona lifepass.pl wykorzystuje rozwiązania dostarczane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.
Pliki cookies na stronie lifepass.pl wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony. Systemem do zbierania tych statystyk jest Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Marketing.
Do działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia takie jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta. Do działań marketingowych wykorzystujemy także system google adwords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe.
Użytkownik może udostępniać treści w serwisach społecznościowych oraz dokonywać ich subskrypcji. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook. W zawartości strony lifepass.pl możemy odtarzać osadzone filmy w treści z serwisu YouTube, VIMEO. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. (wpisz nazwę usługodawcy VIMEO)

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Służą jedynie do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 10

Zmiany polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 06.08. 2022 roku.